Agronomen

Agronomlaget på Stend er ein medlemsorganisasjon for tidlegare elevar på Stend. Laget arrangerer Agronomstemne for jubilantar kvart år. Bladet «Agronomen» er eit samarbeid mellom Agronomlaget og skulen.
Agronomen