Teknologier

Vi bruker åpne standarder, som html, CSS, javascript, Python, php.

Alt vi utvikler er basert på Open Source (fri kildekode).