Bring Children from Streets

Bring Children From Streets Norway sitt hovedformål er å drive arbeid til beste for foreldreløse og vanskeligstilte barn i Uganda. Bring Children From Streets Norway( BCFSN) er en ideell stiftelse. Ingen involverte i Norge mottar økonomisk godtgjørelse for arbeidet som utføres.
Bring Children from Streets


Vi  har laget nettsiden – og en del «ymse» (vederlagsfritt). 

Finn ut mere om foreningen her