Psykodramikerforeningen i Norge

Grieg Medialog har laget layout for Wordpress nettside og layout (theme)
Psykodramikerforeningen i Norge

Psykodramaforeningen i Norge (PiN), er en offentlig godkjent utøverorganisasjon for psykodramatikere i Norge.

Se prosjektet her