Kystrederen

Kystrederen (tidligere Fraktemannen) – medlemsblad for Fraktefartøyenes Rederiforening.
Kystrederen
Kystrederiene – kystfartens pådriver

Kystrederiene er den ledende interesse- og arbeids­giver­organisasjon for rederier innen Short sea shipping og Aqua shipping. Siden 1935 har organisasjonen  arbeidet for å tilrettelagt for sjøtransport og maritime tjenester. 
Medlemsrederiene er engasjert over hele spekteret fra bulk-, stykkgods- og tankskip til brønnbåter, service og spesialfartøyer. 
Kystrederene  tilbyr tariffavtaler og mann­skapsforsikring for alle skipstyper under norsk og utenlandske flagg, også for fartøyer under 15 meter.
Datterselskap Nautilus Sjø tilbyr ISM/ISPS-systemer for alle fartøystyper og størrelser.