Lysglimt

Lysglimt på norsk nærsjøfart – Historien om Lys-Line
Lysglimt

Lys-Line så sin begynnelse på 1960-tallet da Egil Slang og Leif-Erik Simonsen i meglerforretningen hos H Heitmann & Son begynte å opparbeide laster ­mellom Øst-Norge og Vest-England/Irland. Navnet Lys-Line ble tatt i bruk i 1967, og fra årsskiftet 1969/70 overtok Simonsen & Slang virksomheten som eget foretak. 

Gjennom de neste 30 år kom Lys-Line til å ekspandere med linjer i ­Nordsjøen, til Spania og senere til Middelhavet, foruten at megleravdelingen bygget opp en stor kontraktsportefølje i Europa.

Dette er historien om selskapets utvikling og de mange medarbeidere som gjorde det mulig.