Fra Solheim gravplass til Paradis

Minde ILs historie er kommet i bokform, takket være tidligere spiller og historiker, Johan Lindstrøm.


– Heldigvis hadde Helge Morten Slettebø allerede samlet inn en del stoff, men jeg fant raskt ut at dette måtte suppleres med muntlige og skriftlige kilder. Noe av det artigste har vært de mange samtalene jeg har hatt med eldre Minde-medlemmer. De har på ulikt vis bidratt med faktaopplysninger, men i dertil større grad skildret miljø og personer på en måte som hverken årsmeldinger eller møtereferater er i stand til, forteller Lindstrøm.

Den perfekte B-kampen
Noen vil kanskje savne et eget kapittel om den perfekte B-kampen de selv spilte i 1976, men målsetningen med boken har vært å få frem de lange linjene i lagets historie, og samtidig få dokumentert mest mulig for ettertiden.

– Det har ikke vært plass til alt. Og prikkfrie B-kamper hører vel uansett best hjemme i hukommelsen, sier Lindstrøm. Hans største frykt er selvfølgelig at noen av de mange slitere er blitt glemt. Han håper ikke at det er tilfelle.

– Mitt syn er at alle som på en eller annen måte har nedlagt en innsats for klubben, har sin del av æren for at Minde IL lever i beste velgående 106 år etter oppstarten. Det er summen av alle bidragene som har gjort at klubben består, understreker Lindstrøm.

Vipps eller Rema Paradis
Rett før deadline i november, traff Johs en kar han spilte med tidlig på 1990-tallet. Noe av det første han spurte om var; «kordan står det til oppe i Minde? holder dokkar plassen i 5. divisjon?». Det var en fin påminnelse om at folk følger med, og er interessert i laget, selv om det er mange år siden de selv bakset rundt på Paradisgrusen.

Boken som har fått tittelen «Fra Solheim gravplass til Paradis» kan kjøpes på Rema 1000 Paradis til 349,-. Det er også mulig å kjøpe den ved å vippse 299,- til 534692 med fullt navn og adresse, så vil den bli levert i postkassen i god tid før jul.