Nasjonens ære

Norsk rederinæring mellom marked og politikk