Norsk forbund for psykoterapi

Grieg Medialog har laget Wordpress nettside og layout (theme)
Norsk forbund for psykoterapi

NFP er en frivillig organisasjon, en paraplyorganisasjon, hvis medlemmer er henholdsvis opplæringsinstitutter som utdanner kliniske utøvere innen det psykoterapeutiske feltet, og utøverorganisasjoner for de ulike disiplinene.

Se prosjektet her