NSS / skipet.no

NSS. Norsk Skipsfartshistorisk Selskap arbeider for å ivareta maritime kulturarv og styrke interessen for norsk skipsfart, skip,skipsbygging, sjøfartskultur og maritime miljøer.
NSS / skipet.no

 

Vi har laget en publiseringsløsning for nettstedet www.skipet.no

 

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap utgjør en del av det frivillige kulturminnevern 
ved å ivareta og dokumentere deler av den maritime kulturarv.  Foreningen er 
tilsluttet organisasjonen Norsk Kulturvernforbund.