Til havs

Om sjøfart og kystnæringer i Nord-Norge
Til havs

Nord-Norge er uløselig knyttet til havet. Ikke bare til fiskeriene, men også i samkvem, handelsveier, mentalitet og identitet. Denne boken forteller om nordlendingers ferdsel langs kysten, og samtidig om landsdelens utviklingen fra jektefart og nessekonger via dampskip og foregangsmenn til framvekst av et maritimt næringsliv med fiskeri og fraktfart, kystrutefart og utenriksfart, offshore og havbruk. I dag står nordnorske aktører sentralt i forvaltning og beredskap for nordområdene.

Dette er Nord-Norges historie i et maritimt perspektiv

Dag Bakka jr.