Turspor

Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskningst konsept «turspor».Fokuset er i første omgang å formidle kunnskap om vær, klima og geologi i fjellet.
Turspor

Hvert turspor omhandler ett spesifikt tema og tar utgangspunkt i georefererte punkt ute i terrenget.

«Turspor» er et initiativ fra Universitetet i Bergen.
Hensikten er å formidle kunnskap om vær, klima og geologi mens man er på tur. Fenomener som for eksempel bresprekker, permafrost eller ulike typer skyer vil bli forklart på en enkel og tilgjengelig måte slik at alle, både barn og unge, vil kunne forstå og gjenkjenne…

Nettsiden er laget i Wordpress. Egenutviklet theme (layout), kartvisning, GPX-data,  værmelding, nedbør, etc.

 

Nettsiden finner du her

 

 

 

Turspor skjermbilde