Vestruss

Nettside: vestruss.no
Vestruss


  

Nettside med mål om gjennomføring av ei deltakande, samlande, inkluderande og trygg russetid for all russen i Vestland.

Nettsida skal t.d. kunne gje russ og føresette tilstrekkeleg informasjon om helse, tryggleik, kjøretøy, arrangement regionalt og lokalt.