App med Googledocs som backend

En kjapp, nerdete, demonstasjon av hvordan en lager en hybrid Flutter app (både for Android og Apple). Med eksempel på programmering.