Internettreferanser

Noen nettsider laget av Grieg Medialog AS
Globeracer Globeracer

The Globeracer products make effective use of visual communication to give cyclists a satisfying and inspiring training experience - regardless of experience or fitness level.

Turspor Turspor

Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskningst konsept «turspor».Fokuset er i første omgang å formidle kunnskap om vær, klima og geologi i fjellet.

Dikterstuerne Dikterstuerne

Nettsider for Wesselstuen, Holbergstuen, Logehaven og Wessel Bar.

marfag.no marfag.no

Nasjonal forskerutdanning som leverer ledende spisskompetanse til næring og utdanning. Digitale bøker. PDF-eksport, e-book-eksport.

NSS / skipet.no NSS / skipet.no

NSS. Norsk Skipsfartshistorisk Selskap arbeider for å ivareta maritime kulturarv og styrke interessen for norsk skipsfart, skip,skipsbygging, sjøfartskultur og maritime miljøer.