Kjegleslagningsapp

App utviklet av Espen Moe-Nilssen for statistikk etc. for DgH kjegleslagning