Med pensel, penn og pistol …

En billedbiografi om Frithjof Sælen
Med pensel, penn og pistol …

Frithjof Sælen, motstandslederen, den berømte forfatteren av den frilynte «Snorre Sel» og krigsromanen om «Shetlands-Larsen» samt mangeårig aktivitet innen visuell kunst og bergensk næringsliv. Frithjof Sælen hører hjemme blant store menn som satte mot og farge til samtidens mennesker