Trykksaker

Alt fra bøker, produktkataloger og annonser til plakater og visittkort.

Ny grafisk profil eller pristilbud… det lønner seg å snakke med oss.

 
Totalleverandør av grafiske tjenester, trykksaker og profilerings­artikler

Bokproduksjon

Veldig lang erfaring med produksjon av kvalitetsbøker til en fornuftig pris. 
Vi justerer og forbedrer både tekst og bilder.

Vi tror at vi er leverandøren som gir deg mest for pengene.

Bokproduksjon

Reklamemateriell

Roll-up, messevegger, profileringsutstyr, plakater o.l.

Vi tilbyr ulike profileringsløsninger og utstyr for messer, utstillinger og presentasjoner.

Reklamemateriell

Magasiner, årberetninger o.l.

Grieg Medialog har lang erfaring i å produsere kvalitetstrykksaker.

Vi bistår med design, billedbehandling, tekstjustering og trykking.
Vi prøver å finne «rimeligste produksjonsmetode» og holder det vi lover.

Vi kan også publisere digitalt, feks. PDF, EPUB, HTML5 eller 'som app'.


Magasiner, årberetninger o.l.

Teknisk kunnskap

Kunnskap om alle ledd i trykksakproduksjon.

Mange års arbeid med billdebehandling, retusjering, komponering etc.
Bilder blir justert etter formål og produksjonsmåte.
Tilpasning av format etc sørger for lavest mulig totalkostnad.

Teknisk kunnskapNoen bøker

>Noen trykksaker

>